Personvern

I denne personvernerklæringen beskriver vi innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger. Med personopplysninger mener vi kundeopplysninger som kan knyttes til deg som personkunde.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

 • Identifikasjonsinformasjon: navn, fødselsdato, kundenummer
 • Kontaktinformasjon: bostedsadresse, telefonnumre, e-post adresse
 • Personlig informasjon: alder
 • Kundekommunikasjon: sms-logg i vårt medlemssystem, eventuell korrespondanse via e-post
 • Kontoopplysninger: kontonummer
 • Betalingsinformasjon: avsender, mottaker, beløp og annen transaksjonsdata
 • Aktivitetslogg: besøkslogg

1. Vårt ansvar

1.1. Personvern

Når du inngår medlemsavtale hos oss, besøker våre nettsider, kontakter våre sentre, logger på Min side, eller mottar markedsføring fra oss, behandler vi personopplysninger om deg. Denne behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven.

Under finner du mer informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har knyttet til dette. Du finner mer informasjon om personvern på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

1.2. Behandling av personopplysninger i NEXT Fitness

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er NEXT Fitness AS (org.nr. 928 074 838) ved Styreleder. Jorge Brito. Kontaktinformasjonen til NEXT Fitness er:

Postadresse: Uttrågata 29, 5700 Voss
E-post: jorge@nextfitness.no

2. Behandling av personopplysninger

2.1. Hvor stammer dine personopplysninger fra?

Når du inngår avtale om medlemskap ved NEXT Fitness trenger vi personopplysninger om deg for at vi skal kunne utføre nødvendige oppgaver knyttet til ditt kundeforhold, og for at vi skal kunne tilby deg den servicen du forventer.

Mens du er medlem hos oss og bruker våre tjenester, samler vi inn og oppbevarer opplysninger om disse aktivitetene.

Når du bruker våre internettsider samler vi inn data om dine bevegelsesmønstre ved hjelp av informasjonskapsler (cookies).

2.2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger om deg?

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål:

Levere tjenester
Vi behandler personopplysninger for å levere tjenester til deg knyttet opp mot ditt medlemskap. Dette inkluderer blant annet å behandle personopplysninger for å utføre oppgaver som for eksempel kundeetablering, avtalegiro/fakturering, betaling, innfordring, sende ut informasjon, kundeservice, rapportering og regnskap.

Markedsføring
Vi ønsker å kunne gi deg informasjon om tilbud, arrangement og interessante nyheter innen trening og kosthold, og vi ønsker at den informasjon som blir sendt deg er relevant.

Kundeundersøkelser
For å forbedre vår virksomhet sender vi ut regelmessige kundeundersøkelser til alle våre medlemmer. Dersom du ikke ønsker å motta forespørsler om å delta i slike undersøkelser, kan du sende en mail til ditt senter og informere om dette.  Dersom du svarer på slike kundeundersøkelser samtykker du til at vi kan behandle svarene du har avgitt til å forbedre forretningsvirksomheten vår.

Søknad om stilling hos oss
Hvis du har sendt inn søknad på en ledig stilling hos oss, lagrer vi ditt navn, kontaktopplysninger, CV, søknad, attester og referanser inntil du får tilbakemelding om at ansettelsesprosessen er ferdig, eller så lenge du ønsker at vi skal oppbevare disse opplysningene. Denne behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke fra deg.

Bruk av informasjonskapsler («cookies»)
Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene våre for å optimalisere brukeropplevelsen.

2.3. Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler («cookies») er små filer som lagrer opplysninger på datamaskiner, mobiltelefoner eller andre enheter. Dette gjør det mulig for oss å gjenkjenne deg på ulike nettsteder, tjenester og nettlesingsøkter. Informasjonskapsler benyttes blant annet til:

 • Å huske påloggingsinformasjon, slik at du ikke trenger å oppgi dette hver gang du skal logge på en side/tjeneste
 • Hjelper oss å forstå hvilke deler av våre sider/tjenester som er mest relevant for deg. Ved å studere denne type informasjon kan vi tilpasse tjenestene våre og tilby deg bedre brukeropplevelse
 • Hjelper oss med å forstå hvilke annonser du har sett, slik at du ikke blir eksponert for den samme annonsen hver gang du besøker siden/benytter tjenesten
 • Gjør det mulig for oss å levere relevant innhold og/eller annonser til deg.

Når du bruker tjenester i din nettleser kan du konfigurere nettleseren til å godta alle informasjonskapsler, eller velge å avvise alle informasjonskapsler. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte tjenester forutsetter bruk av informasjonskapsler, og ved deaktivering kan dette påvirke muligheten din for å bruke ulike tjenester

3. Hvordan vi deler dine opplysninger

3.1. Bruk av eksterne databehandlere

For å gjennomføre ulike prosesser bruker vi eksterne databehandlere som behandler dine personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å blant annet ivareta personopplysningssikkerheten i alle ledd av behandlingen. For de ulike behandlingsformålene, bruker vi følgende databehandlere eller kategorier av databehandlere:

Betaling av medlemskap: Remind for fakturering og innfordringer
IT og markedsføring: Mediehuset Bergen (hjemmeside), Google (markedsføring/analyse), Facebook (markedsføring/analyse)
Medlemsdatabase: Membro

3.2. Utlevering av personopplysninger til andre

Dersom vi besitter personopplysninger om personer som er under etterforskning for straffbare handlinger, er vi gjennom lov pålagt å utlevere disse personopplysninger til myndighetene på forespørsel, for eksempel til politiet, Nav eller skatteetaten.

4. Oppbevaring av personopplysninger

4.1. Lagringstid

NEXT Fitness oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når medlemskapet avsluttes eller en avtale sies opp. Lovbestemte regler, som for eksempel data knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser, kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta NEXT Fitness berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. I henhold til Bokføringsloven er vi pliktig til å oppbevare din betalingshistorikk i 5 år.

5. Dine rettigheter

5.1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har etter Personopplysningsloven en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter kan du bruke Min side eller kontakte ditt lokale senter. Vi gjennomfører din forespørsel så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.

Rett til innsyn
Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg.

Rett til korrigering
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.

Rett til sletting
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Dataportabilitet
I enkelte tilfeller har du rett til å få utlevert, eller overført til andre, personopplysningene du har gitt til oss, og du skal da få personopplysningene utlevert i et strukturert, alminnelig anvendbart og maskinlesbart format.

Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset, for eksempel hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene, hvis du har behov for personopplysninger vi ikke lenger trenger eller hvis du har gjort innsigelser mot behandlingen av personopplysninger.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

5.2. Klage

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter knyttet til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo, postkasse@datatilsynet.no.

Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den. Har du spørsmål om dette kan du kontakte ditt lokale senter.

5.3. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre en endring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi ved større endringer i personvernerklæringen gjøre deg oppmerksom på disse. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter